دفتر مجازي محمد حسن مقني زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي


Saturday, May 10, 2003

دكتر حسين عظيمي منتقد سياست تعديل درگذشت !!

جهان يادگار است وما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني

اولين بار اين شعر بزرگمرد كويري ايران( فردوسي) را درهمايش چالش ها وچشم اندازهاي توسعه ايران در اسفند ماه سال 81 به گوش جان شنيدم وسخت بر دلم نشت.
وقتي كه دكتر عظيمي به علت بيماري شديدش نتوانست در جلسه اختتاميه همايش ،حاضر شود بلافاصله به ملاقاتش در بيمارستان رفتم.دركارت ياداشت دسته گلي كه برايش بردم نوشتم :با اين همايش جاودانه شدي دكتر !
دكتر لبخند زد وگفت :مي دانستم كه مي گيرد !
گفتم :عجب شعري را سرلوحه همايش قرار داديد.
گفت:در مطلع كتاب جديدم نيز همين بيت شعر را نوشتم. واقعيت دنيا نيز همين است.
اكنون او رفته است امادنيا مانده است و گفتني هاي او !
حسين عظيمي، استاد برجسته اقتصاد توسعه ورئيس موسسه عالي آموزش وپژوهش درمديريت وبرنامه ريزي بود.او يك اصول گرا بود.لذا دشمنان فكري زيادي داشت؛اما مطمئنم كه هيچيك از آنها از فقدان او خوشحال نشدند.دانشجويان دكتري او يتيم شدند! وبرنامه چهارم توسعه ايران بزرگترين پشتيبان فكري و اميد خود را از دست داد!
حسين عظيمي نيز مردي كويري بود .از كوير كاشان،از آران، از جائي كه گل وگلاب دارد. واز او هميشه بوي خوش به مشام مي رسيد.از رفتارش احترام مي باريد و…

مراسم ترحيم او فردا يكشنبه 21/2/1382از ساعت 11 تا 12.30 در مسجد نور، تهران ميدان دكتر فاطمي برگزار مي شود.

يادش گرامي است وراهش پر رهرو !!

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  7:39 PM  || Thursday, May 08, 2003

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

امروز در همايش :نقش فناوري اطلاعات و دانش در يادگيري مهارتهاي پژوهشي،كه از سوي انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران برگزار شد ؛ ـ كه من هم افتخار عضويت آن را دارم ـ با انگيزه وعلاقه شركت كردم.در همايش امروز راجع به فناوري اطلاعات ،دانش،يادگيري ومهارتهاي پژوهشي به تفكيك سخنراني وگفتگو شد؛اما از نظر من تركيب قابل قبولي از اين چهار موضوع براي جامعه علمي وحتي جوامع كارشناسي ومديريتي ايران درحال حاضر در همايش ارائه نگرديد.البته كه ايده هاي مفيدي براي من داشت و با روشنفكران محترمي آشنا شدم.الان فرصت پرداختن به جزئيات را ندارم ؛انشاءالله در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهم پرداخت.در همايش امروز پژوهشگران آموزشي ،متخصصين فناوري اطلاعات واساتيد علوم تربيتي شركت داشتند.يكي از سخنرانان محترم همايش در خصوص نظري كه من در باره يكي از سخنراني ها داده بودم اتهامي مبني بر داشتن تفكر جزيره اي به من وارد كرد !! لذا در واكنش طبيعي دفاع از خودكه در روانشناسي زياد از آن بحث مي كنند؛نشاني وبلاگ طرح ارزشيابي توصيفي:www.arzeshyabytosify.blogspot.com رابه رابه حاضران در همايش دادم تا از يك طرف معلوم شود كه من نه تنها تفكر جزيره اي ندارم ؛بلكه شديدا شبكه اي عمل مي كنم !
سود ديگر اين كار مراجعه احتمالي صاحبنظران به وبلاگ طرح و راهنماني مجريان طرح ارزشيابي توصيفي وتيم ارزشيابي طرح مي باشد.بنابراين چهار چشمي به comments پيامها نگاه كرده واز نظرات مفيد اعضاي محترم انجمن پژوهش هاي آموزشي استفاده مي كنيم.

محمد حسن مقني زاده پنجشنبه 18/2/1382 ساعت 7 بعد از ظهر

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  7:09 PM  || Wednesday, May 07, 2003

به نام خداوند لوح وقلم
حقيقت نگار وجود از عدم

خبر ! خبر!

انجمن برنامه ريزي درسي ايران موفق شده است برنامه اي براي ارتقاي دانش برنامه درسي در ايران در نيمه اول سال 1382 تهيه نمايد. در اين برنامه پيش بيني شده است كه در اولين يكشنبه غير تعطيل هرماه جلسه سخنراني از ساعت 4 الي 6 بعد از ظهر در تهران خيابان ايرانشهر شمالي پلاك 274 سازمان پژوهش وبرنامه ريزي وزارت آموزش وپرورش طبقه هشتم سالن اجتماعات برگزار شود.با تبريك به انجمن به خاطر اين فعاليت با ارزش،برنامه ماههاي خرداد تا شهريور اعلام مي گردد.

1. سخنراني دكتر غلام علي احمدي تحت عنوان:ارزشيابي برنامه هاي درسي در تاريخ : 4/3/1382
2. سخنراني دكترزهرا گويا تحت عنوان:كتاب درسي چيست و ويژگيهاي آن كدام است ؟ در تاريخ :1 /4//1382
3. سخنراني دكتر جميله علم الهدي تحت عنوان: ويژگيهاي تربيت مدرن و تاثير آن در برنامه ريزي درسي در تاريخ : 5/5/1382
4. سخنراني دكتر نعمت اله موسي پور تحت عنوان: تحولات ارزشيابي برنامه درسي در ايران در تاريخ : 2/6/1382


ضمنا برنامه اردي بهشت ماه نيز سخنراني دكتر عليرضا عصاره نحت عنوان مشكلات برنامه هاي درسي نظام راهنمائي تحصيلي كشور بوده است .

محمد حسن مقني زاده 16/2/1382

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  1:46 AM  || 


به نام آن كه جان را فكرت آموخت

اعضاي محترم انجمن پژوهش هاي آموزشي

سلام، دهمين همايش ادواري انجمن تحت عنوان : نقش فناوري اطلاعات و دانش در يادگيري مهارتهاي پژوهشي، در روز پنجشنبه 18/2/1382 از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر در محل دبيرخانه كميسيون ملي يونسكو واقع در بلوار ميرداماد روبروي مسجد الغدير، خيابان شهيد حصاري (رازان جنوبي)كوي يكم شماره 17 تشكيل خواهد شد.لطفا مبلغ 5 هزار تومان حق عضويت سال 1382 را به حساب 1216 بانك ملي شعبه ولنجك ـ كه درهمه شعبه هاي بانك ملي قابل واريز است ـ ريخته وفيش آن را در روز همايش تحويل دهيد.حتما در همايش شركت كنيد . اگر موفق به اين امر مهم نشديد ؛ فيش را به آدرس تهران صندوق پستي1666-13145 ارسال فرمائيد. متشكرم.

يكي از اعضاي انجمن
محمد حسن مقني زاده
سه شنبه 16/2/1382

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  1:44 AM  || 

اوراق دفتر :

لينكها:

دغدغه ها:

تماس با من:

آرشيو: